Adunare Generala Ordinara 24.10.2020

Minuta sedintei

În ședința Consiliului Director din data de 24.10.2020, în temeiul prevederilor art. 32 alin. 2, și 35 alin. 2 din Statut, având în vedere că nu s-a întrunit cvorum la data și ora inițial convocată s-a hotărât reconvocarea Adunării Generale Ordinare din data de 24 octombrie 2020, pentru data de 31 octombrie 2020, ora 11:00, la sediul Ministerului Tineretului si Sportului din București, strada Vasile Conta nr. 16, etaj 8.

Se va păstra aceeași ordine de zi:

 1. Prezentarea situației Structurilor sportive cu drept de vot și adoptarea ordinii de zi;
 2. Alocuțiunea președintelui F.R.O.;
 3. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal;
 4. Desemnarea persoanelor care verifica scrutinul – Comisia de validare si numărare a voturilor;
 5. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată de la ultima Adunare Generală și rapoartele comisiilor;
 6. Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;
 7. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2019 si aprobarea prin vot a acestuia;
 8. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli;
 9. Afilieri/dezafilieri (excluderi) – actualizarea componenței nominale a Adunării Generale a F.R.O., după caz;
 10. Alegerea unui membru in Consiliul Director, în vederea completării acestuia, pentru perioada de mandat rămasă datorita excluderii din Consiliul Director a domnului Tamas Relu (conform art. 34, litera k).
 11. Propuneri și cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală trimise de către membrii afiliați și Consiliul Director cu minim 10 zile înainte de data Adunării Generale Ordinare din 24 octombrie.

 

Potrivit art. 31 din Statut, la Adunarea Generală reprezentarea structurilor sportive afiliate se face pe bază de mandat scris și semnat de reprezentantul legal al structurii sportive. Numele delegatului cu drept de vot trebuie comunicat la secretariatul F.R.O. cu minimum 5 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale Ordinare.

Adunarea Generală astfel reconvocată se va desfășura indiferent de numărul delegaților, conform art. 35 (2) din Statutul FRO.

Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) sunt suportate de către cluburile afiliate.

Propuneri primite pentru completarea Consiliului Director:

Deaconescu Constantin

Grecu Horatiu

Urdea Gheorghe

Adresa reconvocare Adunare Generala Ordinara

Valoare numerica vot

Lista cluburi

Convocator

Raport Consiliul Director

Raport Vicepresedinte Orientare in Alergare

Raport Vicepresedinte Orientare Schi

Raport Colegiul Antrenorilor

Raport Colegiul Arbitrilor

Raport cenzor

Raport gestiune

În ședința Consiliului Director din data de 10.09.2020, s-a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare la data de 24 octombrie 2020, ora 11:00, la sediul Ministerului Tineretului si Sportului din București, strada Vasile Conta nr. 16, în sala Gheorghe Hagi. În temeiul prevederilor art. 32 alin. 1 si 2 și a art. 34 alin. 1 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea situației Structurilor sportive cu drept de vot și adoptarea ordinii de zi; 2. Alocuțiunea președintelui F.R.O.; 3. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal; 4. Desemnarea persoanelor care verifica scrutinul – Comisia de validare si numărare a voturilor; 5. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată de la ultima Adunare Generală și rapoartele comisiilor; 6. Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului; 7. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2019 si aprobarea prin vot a acestuia; 8. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli; 9. Afilieri/dezafilieri (excluderi) – actualizarea componenței nominale a Adunării Generale a F.R.O., după caz; 10. Alegerea unui membru in Consiliul Director, în vederea completării acestuia, pentru perioada de mandat rămasă datorita excluderii din Consiliul Director a domnului Tamas Relu (conform art. 34, litera k). Propunerile pentru completarea Consiliului Director pot fi depuse cu cel puțin 15 zile înainte de data de desfășurare a AGO (08.10.2020) și trebuie însoțite de acordul scris al candidatului și un curriculum-vitae al acestuia; 11. Propuneri și cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală trimise de către membrii afiliați și Consiliul Director cu până la 10 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale Ordinare (13.10.2020), conform art. 32, alin. 4. Potrivit art. 31 din Statut, la Adunarea Generală reprezentarea structurilor sportive afiliate se face pe bază de mandat scris și semnat de reprezentantul legal al structurii sportive. Numele delegatului cu drept de vot trebuie comunicat la secretariatul F.R.O. cu minimum 5 zile (data limită a comunicării 18 octombrie a.c.) înainte de data desfășurării Adunării Generale Ordinare. În cazul în care nu se întrunește cvorumul la ora 11:00, Consiliul Director convoacă o nouă Adunare Generală care va avea loc la ora 12:00, în aceeași dată, locație și cu aceeași ordine de zi, conform art. 32 alin. 2. Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) sunt suportate de către cluburile afiliate