Regulamente

Body: 

Prezentul regulament stabileşte principiile şi modul de desfăşurare a  tuturor  activităţilor  organizate  de  Federaţia  Română  de  Orientare  şi  cuprinde  în  principal  problemele  referitoare  la  atribuţiile  şi  sarcinile  conducerii şi a organismelor tehnice ale federaţiei şi a celor teritoriale  (Asociaţiilor  judeţene  de  orientare  şi  a  municipiului  Bucureşti),  regulamentul de transferări, norme de clasificare sportivă, recompense  şi  sancţiuni  ce  se  aplică  membrilor  federaţiei  în  cazul  nerespectării  Statutului FRO şi a prezentului Regulament, reglementări referitoare la  secţiile de orientare.

 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare(ROF)

 2. Codul Etic

 3. Regulamentul Concursurilor de Orientare în Alergare

 4. Regulamentul Concursurilor de Orientare-Schi

 5. Regulamentul Concursurilor de Orientare-MTB

 6. Regulamentul Campionatului Naţional de Orientare-Parc/Oraş

 7. Regulamentul Arbitrilor

 8. Regulamentul de Transferări al Sportivilor

 9. Regulamentul de Clasificare Sportivă

 10. Regulamentul Disciplinar

 11. Regulamente IOF

 12. Strategia de organizare si dezvoltare a activitatii de orientare in perioada 2017-2020

 13. Regulament "Gala Campionilor in Orientare"

 14. Regulamentul de Ordine Interioara (ROI)

Regulament Cupa Tarilor Latine

Legea 69/2000

Hotararea 1447/2007

Regulamentul Concursurilor de Orientare în Alergare