Adunarea generală

12 martie 2011,  str.Vasile Conta nr.16, sect.2, etaj.VIII

 

  • Nr.17/11.02.2011
  •  Catre, CLUBURILE AFILIATE

Prin prezenta vă invităm să participaţi la Adunarea generală  Ordinară care este programată în ziua de 12 martie 2011, ora 10,00 la sediul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din Bucureşti, str.Vasile Conta nr.16, sect.2, etaj.VIII.

In temeiul prevederilor art.32 alin.1 si 2 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară cu următoarea Ordine de zi:

1.Alocuţiunea preşedintelui FRO, prezentarea situatiei prezenţei delegaţilor cu drept de vot si adoptarea Ordinei de zi;

2.Desemnarea a 3 persoane pentru intocmirea Procesului verbal;

3.Admiterea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor FRO, dupa caz;

4.Raportul Consiliului Director privind activitatea desfaşurata de la ultima Adunare Generală;

5.Prezentarea bilanţului contabil si aprobarea prin vot a acestuia;

6.Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;

7.Prezentarea si aprobarea Planului anual de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;

8.Diverse: aprobarea noilor taxe, vize, licenţe si cotizaţii anuale ale FRO pentru anul 2012.

Potrivit art. 31 din Statut, la Adunarea Generala Ordinară reprezentarea structurilor sportive afiliate se face pe bază de mandat scris şi ştampilat de reprezentantul legal al structurii sportive. Numele delegatului cu drept de vot trebuie comunicat la secretariatul FRO cu minim 5 zile inainte de data desfaşurării Adunării Generale Ordinare.

Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) sunt suportate de cluburile afiliate.

    • Cu stimă,

      • Preşedinte

prof. Constantin ALEXANDRESCU