Adunarea generală 26.03.2011

Nr.40/14.03.2011

Catre,

CLUBURILE AFILIATE

Prin prezenta vă informăm că Adunarea Generală Ordinară programată în ziua de 12 martie 2011, la Bucureşti, nu s-a putut desfăşura din cauza numărului insuficient a membrilor afiliaţi prezenţi.

Conform Art.35, aliniatele 1,2, din Statut, Consiliul Director a hotărât reprogramarea Adunarii Generale Ordinare, în ziua de 26 martie 2011, ora 15,00 la Complexul Sportiv Naţional „Izvoru Mureşului”.

Ordinea de zi rămâne aceeaşi, ca la prima convocare:

1.Alocuţiunea preşedintelui FRO, prezentarea situatiei prezenţei delegaţilor cu drept de vot si adoptarea Ordinei de zi;

2.Desemnarea a 3 persoane pentru intocmirea Procesului verbal;

3.Admiterea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor FRO, dupa caz;

4.Raportul Consiliului Director privind activitatea desfaşurata de la ultima Adunare Generală;

5.Prezentarea bilanţului contabil si aprobarea prin vot a acestuia;

6.Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;

7.Prezentarea si aprobarea Programului anual de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;

8.Diverse: aprobarea noilor taxe, vize, licenţe si cotizaţii anuale ale FRO pentru anul 2012.

Potrivit art. 31 din Statut, la Adunarea Generala Ordinară reprezentarea structurilor sportive afiliate se face pe bază de mandat scris şi ştampilat de reprezentantul legal al structurii sportive. Numele delegatului cu drept de vot trebuie comunicat la secretariatul FRO cu minim 5 zile inainte de data desfaşurării Adunării Generale Ordinare.

Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) sunt suportate de cluburile afiliate.

Cu stimă,

                      Preşedinte

prof. Constantin ALEXANDRESCU

 

Descarca de aici fisierul "doc"