Anunt angajare Secretar General

Federația Română de Orientare anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de secretar general, studii superioare, în următoarele condiții, durată determinată, jumătate de normă:

 

 1. Data desfășurării concursului:
 • 16.08.2018 ora 10:00 – interviu;
 1. Locul desfășurării concursului:
 • Sediul Federației Române de Orientare;
 1. Condiții de înscriere și participare la concurs:
 • Cetățenie română;
 • Studii superioare absolvite cu diplomă;
 • Cunoștințe de calculator temeinice (suita Microsoft Office);
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (constituie un avantaj);
 • Să nu fi suferit condamnări pentru săvârșirea unor infracțiuni care conduc la incompatibilitate cu exercitarea funcției;
 • Stare de sănătate corespunzătoare.
 1. Acte necesare pentru înscriere și participare la concurs:
 • Cerere de înscriere și participare;
 • Copie după actul de studii;
 • Copie după actul de identitate;
 • Cazier judiciar;
 • Curriculum vitae;
 • Copie după carnetul de muncă (dacă este cazul), sau adeverință cu vechimea în muncă;
 • Adeverință medicina muncii în original.
 1. Bibliografia pentru interviu pe site-ul www.fro.ro:
 1. Condiții de desfășurare a concursului:
 • Depunerea dosarelor se va face în perioada 26 iulie – 10 august 2018 la sediul Federației Române de Orientare din strada Vasile Conta nr. 16, între orele 09:00-15:00;
 • Proba interviului se va desfășura în data de 16 august 2018, ora 10:00, la sediul Federației Române de Orientare.
 1. Descrierea postului
 • Secretarul general asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director și prezintă, acestuia, lunar un raport de activitate;
 • Răspunde operativ la cerințele formulate de Ministerul Tineretului și Sportului;
 • Colaborează cu toate structurile care au atribuții în domeniul activității sportive la nivel național și local;
 • Organizează activitatea de control și sprijin a loturilor naționale și structurilor afiliate;
 • Asigură buna desfășurare a ședințelor Consiliului Director și Adunării Generale;

Relații suplimentare la sediul federației și la numărul de telefon 021 317 49 99.

Anunt