Articolul 57

(1) Fiecare membru afiliat la federaţie plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată integral până la data de 20 februarie a anului în curs.

(2) Cuantumul cotizaţiei anuale este fixat de Consiliul Director.

(3) Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data de 1 martie a fiecărui an este automat suspendat de către Consiliul Director, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în competiţii, precum şi a dreptului de reprezentare în organele F.R.O. După plata cotizaţiei cu majorările aferente hotărârii Consiliului Director, membrul afiliat în cauză îşi reintră imediat în drepturile sale.

 

Conform Articolului menţionat mai sus din Statutul FRO, vă transmitem situaţia membrilor FRO, la data de 28.03.2011.

 

Cluburi suspendate temporar:  

-2.Asociaţia de Orientare Iaşi

-3.Asociaţia Palatul Copiilor Iaşi

-6.CS Cronos Bârlad

 

Membrii excluşi:           1.Asociaţia Judeţeană de Orientare Prahova (Art.70).

 

De asemenea vă informăm că FRO are un nou membru şi anume Clubul Sportiv Făerag, jud.Hunedoara, căreia îi urăm Bun venit şi mult succes.