Cupa tarilor Latine

Oferta de organizare CUPA ŢĂRILOR LATINE 2013/2014

Descarca formularul...

Termen de trimitere la FRO: 21iunie 2012(sau mai repede).

                                                     OFERTĂ

 

                                 privind organizarea concursului internaţional

 

               CUPA ŢĂRILOR LATINE, ediţia 2013/2014

 

                        perioadă de desfăşurare: sfârşitul lunii august ,luna septembrie

 

Organizaţia:

Adresa:

                   Reprezentant legal

Nume şi prenume:

Funcţia:

Tel./Fax/E-mail:

Responsabil de concurs

Nume şi prenume

Funcţia:

Tel./Fax/E-mail:

Se angajează la organizarea competiţiei internaţionale CUPA ŢĂRILOR LATINE,ediţia 2013/2014, având 3 etape de concurs: sprint, medie distanţă şi lungă distanţă.

Centrul de concurs                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    Se anexează o schiţă cuprinzând localizarea centrului de concurs, zonelor de concurs şi a drumurilor de acces                                                                                                                                                                    

Condiţiile OFERTEI sunt precizate în următoarele anexe:                                                    

Anexa 1, CONDIŢII TEHNICE;

Anexa 2, CONDIŢII AMINISTRATIVE;

Anexa 3, CONDIŢII FINANCIARE,

 

 

Data:...........................................

 

Reprezentantul organizaţiei                                                     Responsabil de concurs

 

............................................                                                    ..........................................

 

     (Nume şi prenume)                                                                  (Nume şi prenume)

 

............................................                                                    ..........................................

 

(Semnătura, ştampila organizaţiei)                                                     (Semnătura)

 

                                                                                                                             ANEXA 1.

 

 

 

                                  CONDIŢII TEHNICE

 

 

 

         pentru organizarea concursului internaţional

 

           CUPA ŢĂRILOR LATINE, ediţia 2013/2014

 

               

 

Terenul şi harta de concurs (zone noi sau reambulate, eventual proporţiile, suprafaţa totală, grad de dificultate tehnică)

 

 

 

 

Se anexează ultima ediţie a hărţii de orientare a terenului respectiv sau a unui teren asemănător, din zonă.

Echipa de arbitri (experienţa şi seriozitatea echipei de arbitri pentru cartare, trasare, secretariat)

Tehnica de calcul (tehnică de calcul şi programele disponibile, experienţa în utilizarea acestora la concursurile de orientare)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ANEXA 2

 

 

 

                CONDIŢII ADMINISTRATIVE

 

                 pentru organizarea concursului internaţional

 

           CUPA ŢĂRILOR LATINE, ediţia 2013/2014

 

 

 

Serviciul asigurat

Descrierea condiţiilor

Costuri estimative/ pers.

                                     Cazare

camere de 2 pers. cu baie.

 

 

 

 

 

                                     Masă

Restaurant

 

Pensiune

 

Cantină

 

                              Transport de la Otopeni la Centrul de concurs

Autocar           km.             ore

 

Microbuz       km.             ore

 

Tren               km.             ore

 

Transp.urban

 

(în Bucureşti şi în oraşul de destinaţie)

 

Transport de la locul de cazare la zonele de concurs

Etapa 1

Autocar         km.               ore

 

Microbuz       km.               ore

 

Etapa 2

Autocar         km.               ore

 

Microbuz       km.               ore

 

Etapa 3

Autocar         km.               ore

 

Microbuz       km.               ore

 

                Program social

obiective turistice

 

 

 

 

masă oficiali

 

 

 

 

banchet, discotecă

 

 

 

 

 

 

 

Data.................                                          Responsabil de concurs

 

 

 

                                                                             ........................................

 

1) Preţ estimativ, în lei                                        Nume şi prenume

 

pentru nivelul 1 euro = 4,50 Ron              ..........................................                                                                                               Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Anexa 3

 

                  

 

 

 

                                      CONDIŢII FINANCIARE

 

 

 

                    pentru organizarea concursului internaţional

 

           CUPA ŢĂRILOR LATINE, ediţia 2013/2014

 

Organizarea şi desfăşurarea competiţiei:

 

       Cunoaştem şi suntem de acord cu repartizarea sarcinilor tehnice şi financiare care rezultă din reglementările F.R. Orientare în vigoare, aplicabile pentru organizarea în comun de către F.R. Orientare şi un organizator din teritoriu a finalelor sau etapelor Campionatelor Naţionale

 

   Organizatorul local trebuie să asigure cazare şi masă pentru delegaţiile străine participante( 8 pers/delegaţie;pot fi prezente 6 ţări din Europa şi 3-4 ţări din America de Sud. Nu se încasează taxe de participare.

 

 

Alte gratuităţi pentru delegaţiile naţionale invitate (se vor specifica explicit ce gratuităţi vor fi asigurate pentru delegaţiile naţionale invitate să participe la concurs pe cheltuiala organizatorilor.

 

 

 

 

 

Data....................           REPREZENTANTUL             RESPONSABILUL

 

                                         ORGANIZAŢIEI                         DE CONCURS

 

 

 

                                      ...................................               ...................................

 

                                      Nume şi prenume                       Nume şi prenume

 

                                      Semnătura şi ştampila               Semnătura