Enciclopedia Sportului

Se reactualizează ediţia I-a a Enciclopediei Educaţiei fizice şi sportului, care are la fiecare ramură de sport şi un capitol numit Figuri reprezentative. Cu toate că am cerut completarea unor fişe pe care vi le anexăm încă odată, nu am primit de la nimeni nici o fişă. Este păcat că în sportul nostru nu este nimeni interesat să apară în această enciclopedie. Rog urgent să informaţi pe toţi membrii clubului Dumneavoastră şi pe alte persoane care au avut o activitate bună în sportul nostru (conducători, antrenori, arbitri, organizatori de competiţii, sportivi de valoare internă şi internaţională) despre acest lucru, să completeze urgent datele (cât mai multe posibile, scrise pe e-mail) solicitate după modelul fişelor anexate şi să le transmiteţi f.f urgent la FRO.

Cu stima,

Constantin Alexandrescu