Adunare Generala Ordinara Anuala

În ședința Consiliului Director din data de 14.04.2022 si prin hotărarea online din data de 19.04.2022, s-a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale și a Adunării Generale Ordinare de Alegeri, la data de 21 mai 2022, ora 16:00, în localitatea Comarnic, județul Prahova in sala de consiliu a Casei de Cultura, situata pe strada Secariei. In cazul in care la ora 16:00 nu va fi indeplinit cvoromul conform statului, Adunarea Generala Ordinara Anuala si Adunarea Generala Ordinara de Alegeri, se vor desfasura, in aceasi data, aceasi locatie, cu aceasi ordine de zi, la ora 17:30.

Convocator

Anexa 1 convocator

Propuneri - documente depuse in sustinere

Raport de activitate Consiliul Director

Raport Vicepresedinte Orientare in Alergare

Raport Vicepresedinte Orientare Schi

Raport Colegiul Antrenorilor

Raport Comisia de Arbitri

Raport Comisia de Competitii si Harti

Raport de gestiune/Balanta

Raportul cenzorului

Planul anual de activitate

Bugetul de venituri si cheltuieli

Propunere valoare numerica vot - valoarea aprobata in sedinta Consiliului Director din data de 21.05.2022

Proces verbal Adunare Generala