regulament fro

Regulamente

Prezentul regulament stabileşte principiile şi modul de desfăşurare a  tuturor  activităţilor  organizate  de  Federaţia  Română  de  Orientare  şi  cuprinde  în  principal  problemele  referitoare  la  atribuţiile  şi  sarcinile  conducerii şi a organismelor tehnice ale federaţiei şi a celor teritoriale  (Asociaţiilor  judeţene  de  orientare  şi  a  municipiului  Bucureşti),  regulamentul de transferări, norme de clasificare sportivă, recompense  şi  sancţiuni  ce  se  aplică  membrilor  federaţiei  în  cazul  nerespectării  Statutului FRO şi a prezentului Regulament, reglementări referit