Adunare Generala Ordinara

În ședința Consiliului Director din 27.07.2023 s-a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale
în data de 2 Septembrie 2023, ora 16:00, în localitatea Săvădisla, județul Cluj - Casa de Cultură. In
cazul in care la ora 16:00 nu va fi îndeplinit cvorumul, conform art. 35 din statut alin. (2), Adunarea
Generala Ordinara Anuală se va reconvoca, în aceeași dată, la aceeași locație și cu aceeasi ordine de zi,
în maxim 3 ore.
Astfel, în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) si (2) și a art. 34 alin. (1) din Statut, se convoacă Adunarea
Generală Ordinară Anuală, cu prezență fizică, și având următoarea ordine de zi:
1. Alocuţiunea preşedintelui F.R.O., prezentarea situaţiei prezenţei delegaţilor cu drept de vot şi
adoptarea ordinii de zi;
2. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului verbal oficial;
3. Desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare şi numărare a voturilor;
4. Raportul Consiliului Director privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare
Generală;
5. Prezentarea şi supunerea prin vot a aprobării raportului cenzorului;
6. Prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent şi supunerea prin vot a aprobării acestuia;
7. Prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
8. Examinarea propunerilor de modificare a Statutului F.R.O. şi /sau a regulamentelor referitoare la
organizarea şi desfăşurarea activităţii de Orientare;
9. Alegerea preşedintelui federaţiei, a vicepreşedinţilor, a membrilor Consiliului Director şi alegerea
cenzorului, când este necesară completarea unei funcţii rămase vacante.
10. Propuneri şi cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală, în condiţiile prevăzute la art.
32, alin (4), trimise de către membrii afiliați și Consiliul Director până cel târziu cu 10 zile înainte
de data desfășurării Adunării Generale Ordinare.
11. Admiterea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor F.R.O., după caz;
Cu stima,
Irina Maiorescu
Secretar General al Federației Române de Orientare
 
RAPORT FINANCIAR JWOC