Adunare Generala Ordinara 28.05.2021

În ședința Consiliului Director din data de 24.03.2021, s-a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare la data de 28 mai 2021, ora 16:00, în localitatea Baia Mare – Complexul Național "Lascăr Pană", b-dul. Unirii 14 A, etajul 1, sala de ședințe.

În temeiul prevederilor art. 32 alin. 1 si 2 și a art. 34 alin. 1 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea situației Structurilor sportive cu drept de vot și adoptarea ordinii de zi;
 2. Alocuțiunea președintelui F.R.O.;
 3. Desemnarea a 1-3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal;
 4. Desemnarea persoanelor care verifica scrutinul – Comisia de validare si numărare a voturilor;
 5. Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată de la ultima Adunare Generală și rapoartele comisiilor;
 6. Prezentarea si aprobarea prin vot a raportului cenzorului;
 7. Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2020 si aprobarea prin vot a acestuia;
 8. Prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli;
 9. Examinarea propunerilor de modificare a Statutului F.R.O., conform anexei 1 la prezentul convocator;
 10. Admiterea, suspendarea și/sau excluderea membrilor F.R.O., după caz;
 11. Propuneri și cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală trimise de către membrii afiliați și Consiliul Director cu până la 10 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale Ordinare (17.05.2021), conform art. 32, alin. 4.

Potrivit art. 31 din Statut, la Adunarea Generală reprezentarea structurilor sportive afiliate se face pe bază de mandat scris și semnat de reprezentantul legal al structurii sportive. Numele delegatului cu drept de vot trebuie comunicat la secretariatul F.R.O. cu minimum 5 zile (data limită a comunicării 22 mai a.c.) înainte de data desfășurării Adunării Generale Ordinare.

Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă) sunt suportate de către cluburile afiliate.

Se vor respecta regulile de protecție împotriva COVID 19, în vigoare la data desfășurării Adunării Generale Ordinare.

Convocator

Anexa 1

Lista cluburi

Lista valoare numerica vot

Raport presedinte

Raport comisia de arbitri

Raport vicepresedinte Orientare in Alergare

Raport gestiune

Raport cenzor